Публічна оферта

Договір (публічна оферта) про надання благодійного пожертвування (безоплатної передачі майна, грошових засобів) в загальнокорисних (благодійних) цілях)

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам сайту Громадська організація «Центр стратегічних комунікацій», в мережі Інтернет: https://equipuaarmy.com, https://equipuaarmy.com/ua (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією ГО «Центр стратегічних комунікацій» (Код ЄДРПОУ: 39685978), в особі Виконавчого директора Тимошенко Вікторії Вікторівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об’єднання».

2. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації.

Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування.

Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору.

3. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом Організації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4. Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

5. Права та обов’язки Організації:

5.1. Організація має право:
– отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предметів та умов цього Договору;
– без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Організації;
– без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

5.2. Організація зобов’язана:
– у разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою.

6. Права Благодійника:

– перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Організації у спосіб зазначений у Договорі; – Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

7. Місце проведення збору пожертв:

Збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.

8. Термін збору коштів:

Збір пожертв триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.

9. Порядок використання благодійних пожертв:

Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України.

Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

10. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:

Доступ до фінансових звітів Організації здійснюється Благодійником за його письмовою заявою.

Інша інформація представляється Організацією у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

11. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертв, несе Благодійник.

12. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатка №1 до цього Договору щодо збору та обробки персональних даних.

13. Фінансова інформація Благодійника

Ми не зберігатимемо та не збиратимемо деталі платіжної картки. Ця інформація надається безпосередньо нашим стороннім процесорам оплати, чиє використання вашої особистої інформації регулюється їх Політикою конфіденційності. Ці платіжні процесори дотримуються стандартів, встановлених PCI-DSS, якими керує Рада зі стандартів безпеки PCI, що є спільними зусиллями таких брендів, як Visa, Mastercard, American Express і Discover. Вимоги PCI-DSS забезпечують безпечну обробку платіжної інформації.

Процесори оплати, з якими ми працюємо:

Portmone
Їх Політику конфіденційності можна переглянути за адресою: https://www.portmone.com.ua/en/

PayPal
Їх Політику конфіденційності можна переглянути за адресою: https://www.paypal.com/

Разом з тим, Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

 

 

[email protected]
+380997117738
36007, Україна, м. Полтава,
вул. Маршала Бірюзова, буд. 52, кв.24