Політика конфіденційності

Додаток №1 до Договору (публічної оферти) про благодійне пожертвування укладеного Благодійником з ГО «Центр стратегічних комунікацій»

Згода на обробку персональних даних

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, що розміщена на Сайті ГО «Центр стратегічних комунікацій» в мережі Інтернет: https://equipuaarmy.com, https://equipuaarmy.com/ua, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, No 2297-VI надаю згоду з ГО «Центр стратегічних комунікацій» (далі – Організація) на обробку та використання в установленому Порядку моїх персональних даних (найменування бази: ГО «Центр стратегічних комунікацій») з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства України в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних.

Крім того, даю згоду на те, що мої персональні дані можуть бути передані / поширені / розкриті (у тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв’язку з реалізацією компетенції у сфері діяльності між мною і Організацією третім особам.

До того ж, я згоден, що до моїх персональних даних може бути наданий доступ третім особам за їх запитом, за умови взяття зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», у порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних».

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, розміщеної на Сайті ГО «Центр стратегічних комунікацій» в мережі Інтернет: https://equipuaarmy.com, https://equipuaarmy.com/ua,  я підтверджую, що отримав повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства України, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

 

 

[email protected]
+38 099 711 7738
36007, Україна, м. Полтава,
вул. Маршала Бірюзова, буд. 52, кв.24